Bästate Persson som Shydrun Gudman skulle sagt om hon förstått innehållet.

”Mellanmjölkens förtrollade land, där oneliners är det enda rätta
för att det inte tycks gå att få ihop två meningar efter varandra
med logisk stringens.
Landet som älskar olika, bara det är lika olika, alla kan se men
ingen vill titta, mod är bra men dåligt om det används, där svar
ska sökas, bara inga känsliga frågor ställs.
Kommunicera utan att säga något, lyd lagen hellre än att förstå den,
lita på allt – utom sig själv, kräv förändringar men kräv det bara av
alla andra, sök ny förståelse utan att ge upp något gammalt.
Sök normen på allvar och lek självständig, lita på värderingar men
bara om fler instämmer, att hålla sig ajour med vad andra
tycker så man vet vilken uppfattning man skall anta som sin egen.
Vi har sannerligen skapat en tillvaro av eget märke, inte sant?

Därför har vi en lagstiftning utan att någon vet hur eller vem
som skall definiera de beskrivande begreppen.
I ett samhälle som vårt så kan vi ha extremism, rasism, humanism
fundamentalism, islamism, nazism och konspirationism utan
behovet av enighet om begreppens innebörder.
Ett samhälle vars medborgare som låter sig ledas så, formas med
en given logik efter detta och resultatet kommer till uttryck bland
annat som detta nedan.

Vi har tänkt alldeles för lite, allt för länge om allt för mycket och
tyvärr så är normen att vi inte behöver förstå något fortfarande
ledande för morgondagen.
Samhället är i alla fall enbart en manifestation av individernas
summerade tankar om det, varken mera, mindre eller annat
så ger vi inte upp något i oss själva av det gamla så kommer
det vara normer även för i morgon.”/P.F.

En soldat vid Livgardet vägrade att delta som förare i sommarens Prideparad i Stockholm med hänvisning till att Försvaret inte ska medverka i ”den typen av
dn.se
Annonser