Fattar inte att det skall vara så svårt?
Om det är pengar framför allt, egennytta som är ledande
för hela vår tillvaros utseende och utveckling, hur kan då så
många plötsligt tro att när det kommer till informationer
så skulle den främst vara sann?
När sanningen är att det är enskild lönsamhet som ligger
främst för varje initiativ som styrs av en sådan ekonomisk
struktur. Eh… VAAA?

Det är helt givet att sanningen alltid får stå tillbaka till förmån
för den enskilda vinstmaximeringen om den är ledande och sanningen kan ha en negativ inverkan på det främsta
perspektivet?
Det måste ju bli så – den ekvationen k-a-n inte bli något annat!

Och vidare så, helt i sin logiskt givna ordning, alla nyheter,
allt skolmaterial, allt forskningsmaterial, alla godkända
vetenskapliga resultat är naturligt gravt infekterade av denna
omständighet – det kan inte jag rå för, hur ogärna någon än
vill acceptera det helt uppenbara.

Kärleken till och sökandet efter sanningen ligger inte främst
för vår utveckling, det är helt enkelt inte det ledande perspektivet,
alla vet att de ägnar lejonparten av sina liv åt att söka
materiell vinning, som vore det en kärleksförklaring till livet.

Jag vet mycket väl att det där med att bedöma människor
som helt stendumma i huvudet inte alls är poppis, men
å andra sidan, har samma individer tänkt på att de ändå anser
att rätt mycket som sker i den mänskligt skapade tillvaron
är helt idiotiskt och hur skulle det gå till utan idioti av idioter?
Det är aldrig bara andras dårskap, den är ingenting jämfört
med acceptansen av vår egen.

Vi måste slåss mot idioten i oss och för att ha någon som helst
möjlighet att kunna göra detta så måste vi först acceptera den
för att ha någon chans ta oss an denna och vi måste
göra detta som individer, det finns en möjlig i varje människa.//P.F.

 

15178189_10154725037667065_8678938075615358043_n

Annonser