Så om vi tänker oss att den arrangerade populismen skall ställas emot de arrangerade traditionella värden som har lett oss hit och att båda dessa inriktningar leder till krig, kan det då ha varit ett syfte bakom hela spektaklet från början, typ som Albert Pike uttryckte saken – ett krig mellan Kristendomen och Islam, tänka sig – eller snarare att det kanske är dags att börja tänka till lite nu.

Att en tillträdande chef för FN uttrycker sig på detta vis måste naturligtvis ses i ljuset av vem det i grunden är som finansierar FN och alltså bestämmer över FN.

Annonser