Såklart att han har

Det är inte att ta i att påstå att Sverige med europas mäktigaste finansfamilj och en ditsatt proffslögnare som Åsa-Nisse i spetsen sitter djupare i det här bankimperiet än vad de flesta förstår.

Låt oss ta en snabb överblick över Åsa-Nisses raketkarriär inom det valutafinansiella systemet

Efter att ha visat framfötterna och doktorerat i nationalekonomi på svenska handelshögskolan i Helsingfors kallat ”Hanken” med en avhandling gällande teoretiska modeller för krediter företag emellan 1984 så var det helt givet för Åsa-Nisse att samma år bli bankdirektör för svenska handelsbanken för att sedan bli vd på optionsbörsen SOFE för att sedan bli utsedd till finansråd och chef för finansmarknadsavdelningen på finansdepartementet.

Samtidigt som han var verksam på finansdepartementet var han också styrelsemedlem på stockholms fondbörs, värdepapperscentralen och riksgäldskontoret och efter dessa uppdrag så blev han generaldirektör på den nya statliga myndigheten Bankstödsnämnden(bildad 1993) kallad bankakuten.

Lite kort om denna myndighets uppgift i svallvågorna av finanskrisen på 90-talet.

Bankstödsnämnden som alltså skapades i samband med finanskrisen på 90-talet som en konsekvens av kreditavregleringarna (Novemberrevolutionen 1985 vars syfte var att öka utlåningen genom att ta bort en begränsning så att de privatägda storbankerna kunde skapa pengar ur luft), samt den aggressiva valutaspekulation som George Soros (György Schwartz) gjorde på den svenska kronan i syfte att spräcka valutaormen för den skuldexpandering som krävdes för det bankägda skuldbaserade valutafinansiella systemets vidkommande, och följdes av en skenhelig politisk teater där det svenska folket höll andan medans riksbanken gjorde en enkel skenmanöver med att höja styrräntan med 500 % så att bankerna trovärdighetsmässigt skulle kunna göra detsamma för sin enskilda vinstmaximerings skull, fast det i själva verket är bankerna som bestämmer hur mycket ränta de vill ta ut på betalningsmedlet eftersom kreditbildningen sker där och riksbanken inte innehar någon mekanisk koppling till realekonomin. Kronan släpptes fri och den fasta växelkursen var för svensk del ett minne blott och den grundlurade svenska befolkningen kunde pusta ut medans finansoligarkerna täljde guld på bluffen.

Denna nystartade statliga förvaltningsmyndighet som inledningsvis leddes av Åsa-Nisse och lydde som en underorganisation direkt under finansdepartementet med statsrådet och dåvarande finansmarknadsminister Bo Lundgren som ansvarig, stod alltså för administrationen av de olika politiska stödåtgärder till krisande banker som inte levde upp till kapitaltäckningskravet och som var i akut behov av att rekapitaliseras efter att fastighetsbubblan spruckit med en massa efterföljande kreditförluster i bankernas balansräkningar och innefattade åtgärder som statligt övertagande – med hjälp av skattemedel – av konkursmässiga banker som inte fick gå omkull (to big to fail) samt försäljning av de av staten övertagna tillgångarna (skulderna) i dessa insolventa banker såsom till exempel Nordbanken, men stödpaketet till bankernas fördel innehöll också exempelvis borgensåtagande av staten för att rädda första sparbanken.

Tilläggas ska också att kreditgivningen till företagsverksamhet hade skenat kraftigt under dessa år och blåst upp bubblan och när allt fler företag gick i konkurs så uteblev givetvis den framtida utlovade tillväxten i dessa företag som låg som säkerhet för dessa krediter vilket ledde till mer kreditförluster för bankerna.

Så Åsa-Nisses uppgift på denna myndighet måste rimligtvis ha varit att se till att staten vart fodringsägare på de skulder som annars skulle haverera för att rädda bankerna till bankhegemonins fromma och på bekostnad av de svenska skattebetalarna.

Åsa-Nisse vart därefter vice riksbankschef från åren 1995-1998 för att därefter bli utsedd utsedd till chef för avdelningen för monetära och finansiella system på det bankkontrollerade utpressningsorganet IMF för att sedan bli riksbankschef 2006 och innehar nu alltså följande uppdrag för den internationella bankkartellen – #bankmaffian

Ordförande i Baselkommittén
Ordförande i BIS Banking and Risk management Committe (BRC) och ledamot i BIS styrelse
Ordförande för Europeiska systemrisknämndens (ESRB) rådgivande tekniska kommitté (ATC)
Ledamot i Allmänna rådet (General Council) i ECB
Guvernör för Sverige i IMF
Ordförande i Nordic Baltic Macro-prudential Forum (NBMF)

Det är inte direkt några obetydliga uppdrag han har fått i det valutafinansiella systemet som en från början lättkorrumperad och hårt skolad kreditentusiast med lång erfarenhet av de finansiellt belastande utsugningsfunktionerna på den reala ekonomin genom att ha hållit på med dessa uppblåsta värden som olika värdepapper och derivat på de olika börserna i det finansiella kasinot.

Så givetvis som den hängivna keynesian han är och utifrån den insats han har gjort för bankbedrägeriet genom att se till att plundringen kan fortgå och upprätthållit förtroendet för tillgångarna (skulderna) i bankernas balansräkningar med hjälp av de keynesianska makroekonomiska begreppen och den bankprosa som måste till för att människor inte ska förstå hur grundlurade de är så ska han väl rimligtvis också ha bättre betalt än Janet Yellen i ett system som syftar till att göra allt färre allt rikare på allt fler människors bekostnad.

Det ska också tilläggas att han som ytterligare belöning för sin insats även har en aktieportfölj som går som en raket med hjälp av den insiderinformation som politiker och centralbankschefer får.

Så ur ett enskilt nyttomaximeringsperspektiv kan han väl ses som framgångsrik men något vidare moralfilosofiskt geni det är han överhuvudtaget inte.

Dock så rullar det nu dit det lutar för det skuldmättade systemets vidkommande och den monetärmekaniska verkligheten gör sig allt mer påmind när förtroendet för det system som är uppbyggt på lögner ovillkorligen rasar i en allt snabbare takt och även en succe som Åsa-Nisse har fått det allt svårare att nå framgång sett ur ett trovärdighetsperspektiv, då det blir allt svårare att ljuga och han har mer blivit till en improvisatör som hittar på ord som disinflation och negativ inflation som alltså funktionsmässigt är deflation.

#Proffslögnare #StefanIngves #Kulissväktare #EttPraktexempelPåSvenskGuldgrävarspänst
#AllOffentligMaktUtgårFrånBankerna #Skuldmyntfoten
#Wallenbergsverige #AlltÄrEnFasad #Vakna
#UtPåGatorna

#FinansiellDiktatur vs #EkonomiskDemokrati

#Folkresningen #Bankreform #DeFria

15220000_10154817639772474_9186934765631105246_n

Annonser