”I Norrland hava vi ett Indien, bara vi förstår att bruka det” sade redan Axel Oxenstjerna, grundaren av den svenska statsapparaten.

Vilka strukturer som bestämde redan då och med vilket syfte måste alltså ses som tämligen ovillkorligt uppenbart.

Bengt Sandkull sade en gång:

”Syftet med demokratin är inte att majoriteten skall bestämma över minoriteten utan att så många som möjligt skall bestämma över sig själva.”

Vi brukar kalla det för att demokratins fundamenta och strävan som samhällsskick, är en upplyst och medveten befolkning.

Annonser