Med de Anglozionistiska (misslyckade) mainstream medierna nu i febrig desperation för att fokusera allmänhetens uppmärksamhet på falska ”falska media ” för att avleda uppmärksamheten från de verkliga ”falska medierna ”, Washington Posts och New York Times som traditionellt legat som presstituerade förvrängare för regeringsapparaten så att den kan hjärntvätta allmänheten, och inte ens en svensk förväntar sig annat än ett ännu större glapp när den amerikanska befolkningen nu ovillkorligen inser att inget av detta är faktiskt nytt, och att det alltid har varit den amerikanska regeringen som varit direkt – eller indirekt ansvarig för filtreringen av propaganda som har omfattat USA och den Anglozionistiska västvärlden i årtionden: något som den Amerikanska regeringen själv har bekräftat vid oräkneliga tillfällen i det förflutna – man behöver bara göra insatsen för att kliva bort från den information de skedmatade oss med och göra sin egen forskning och analys.

Som för övrigt är vad den senaste omgången i det eviga kriget för information och inflytande, handlar om.

Detta är dock alltså ingalunda någonting nytt i Sverige som alltid på något närmast kusligt vis finns inblandat i allt, så alldeles oavsett riktigheten i vad som nu förmedlas i andra länder om Sverige som den största samlingen idioter på planeten. Många i Sverige tycks fortfarande gärna vilja tro gott om våra folkvalda och deras personliga agendor.

Av skäl som naturligtvis bygger på en alltmer ihålig egen självbild som dessutom gör att många gärna vill tro att det var bättre förr, innan allt detta hemska började knacka på det egna medvetna medvetandets dörrar, men så var sannerligen inte fallet. Men rötan syntes inte lika tydligt då som nu, eftersom informationsrörligheten numera har förändrats och har bytt riktning och transparensen har därmed ökat dramatiskt.

Ture Nermans häfte på KB, om 1940 års män, synes därför återkommande behöva påminnas om igen och igen och inte minst i anledning av politikers tydliga moraliska resning och etiska handel, där uttrycks följande. Det har alltid varit så att Sverige har haft den mest hjärntvättade befolkningen.

Dessa trevliga herrar som citat “Som disponerade över vårt folk och dess framtid, utan att det blev tillfrågat eller upplyst om sanningen”. Känns det igen?

Eller som Publicistklubbens ordförande Ivar Överström, i en politisk debatt 1940 i andra kammaren, så vackert uttryckte detta, angående dåtidens presstitution och den upplysningsmässiga gärningen till maktens fromma.

”Vi Tidningsfolk vill ju inte undandra oss skyldigheten att giva regeringen absolut erforderliga medel att skydda legitima och statsvårdande intressen.”

Tage Erlander säger kanske ändå det mesta i detta med sitt uttryck” De mörka åren i Sverige började sannerligen ingalunda vid krigsutbrottet”

Så avslutningsvis kan jag väl i detta för n:te gången citera Torsten Nothins bevingade avslutning på memoarerna från 1955, vilken alltmera får en prägel av verkligheten som beskrivande av sanning för jordens mest privatskuldsatta befolkning:

”Det svenska folket är dömt att upptäcka att dess välstånd har offrats på den falska solidaritetens altare”

Så ja, har man inte ens idag lyckats begripa att den Anglozionistiska bankhegemonin med sitt underrättelsetjänstkollektiv och sin Djupa Stat bakom sitt militärindustriella komplex, alltid har ägnat sig åt att manipulera och vilseleda befolkningar över hela västvärlden, då har man väldig lite tid kvar att försöka förstå väldigt mycket på.

Question: ”Do you have any people being paid by the CIA who are contributing to a major circulation — American journal?”Answer: ”We do have people who submit pieces to American journals.”
zerohedge.com
Annonser