Jorå serru…

Christer Lundgren till Föreningen Syriensolidaritet

Just hemkommen från Utrikespolitiska Institutets (UI) möte ”Vita hjälmarna i det syriska infernot”, där organisationens företrädare fick svara på flera skarpa frågor.

Vita hjälmarna, som officiellt kallar sig ”Syriens civilförsvar”, ska i morgon tilldelas Right Livelihood-priset ”för sitt utomordentliga mod, medlidande och humanitära engagemang i räddandet av civila från det syriska inbördeskrigets förstörelse”. Det är första gången som ett Right Livelihood-pris går till en pristagare från Syrien.

Vid Utrikespolitiska Institutets möte företräddes organisationen av sin chef Raed al Saleh, tolkad av sin PR-chef Farouq Habib. I panelen fanns UI:s företrädare Per Jönsson och Bitte Hammargren. Moderator var UI:s direktör Mats Karlsson.

Efter att organisationen presenterat sig, inledde Per Jönsson med att be Vita hjälmarna kommentera tre kritiska frågor som ställts i sociala media:

1. Vita hjälmarna säger sig vara politiskt och religiöst opartisk, men dess finansiering kommer huvudsakligen från USA, Storbritannien och andra Nato-länder. Ser ny detta som ett problem för er trovärdighet?

2. Varför verkar organisationen bara i terroristkontrollerade områden?

3. Hur kommenterar ni de videofilmer som tyder på att Vita hjälmarna stöder terroristorganisationen al-Nusra och rent av medverkar i avrättningar av fångar?

Bitte Hammargren var mer okritisk och citerade ”en bekant” som sagt att Vita hjälmarna är den enda organisation i Syrien som man kan lita på.

Raed al Saleh gjorde sitt bästa för att framställa Vita hjälmarna som en humanitär och opolitisk organisation, men en fråga från publiken fick honom att tappa fattningen och utbrista i en lång harang mot president Bashar al-Assad, som han påstod var ”fiende till hela det syriska folket” (vilket strider mot såväl valresultat som opinionsmätningar och opartiska bedömare av läget i Syrien).

Flera frågor från publiken speglade skarp kritik mot Vita hjälmarna och indirekt mot att organisationen belönas med Right Livelihood-priset, men ambassadören på utrikesdepartementet Niklas Kebbon framhöll att Sverige officiellt har en positiv hållning till Vita hjälmarna även om Sverige inte tillhör de länder som hittills stött organisationen.

Annonser