Sofia vet vad som är verklighet:

”Folk här i Sverige har svårt att förstå varför denna växande rörelse är så principiellt viktigt.
Här har ett folk som har förtryckts under mycket lång tid rest sig upp och sagt stopp mot de stora ekonomiska krafterna.
Nog är nog och när alla unisont reser sig med förståelse för grundproblemet så börjar en rörelse som är svår att stoppa för ”government=control mind”.
I Sverige har vi långt kvar till att förstå innebörden av kontrollera hjärnor, medvetande som är den direkta översättningen av ovanstående. Vi är så pass kontrollerade att vi själva vill bevara det som skadar oss så djupt. Allt för att vara till lags.
Om det är något här i Sverige som kan ena folk skulle det möjligtvis kunna vara välfärden som nu snabbt monteras ned men folk är för splittrade och exkluderande för att det ännu ska fungera. Partipolitik och ideologi sitter så pass djupt rotat att vi ännu inte är där och redo. Vi har haft det för bra för länge för att orka förändra något alls och har fortfarande en tro på att systemet verkar till vårt fromma om bara min ideologiska variant får styra.
Det blir nog ett extra hårt fall för dem som inte redan i tanken har förberett sig på det som ser ut att komma i framtiden. Tiden är alltid nu och nu är också den dag, den timme och den sekund som du kan fundera ordentligt på vad det innebär att göra mer av samma sak som tagit oss som samhälle till den punkt vi nu befinner oss på.
Vad har jag själv gjort för att påverka detta? Var det så att jag påverkade någonting alls genom att göra det jag gjorde då? Var det genomtänkt och hade det bäring på verkligheten nu när jag har facit i handen? Det är aldrig försent att lyfta blicken en smula och se sig omkring och fundera på vilken riktning som är klokt att gå vidare mot.
”Det svenska folket är dömda att upptäcka att deras välstånd har offrats på den falska solidaritetens altare” -Torsten Nothin”//S.S.