Så naturligtvis, med avseende på den kommande ökningen av hybridkrigföringen mot Kina där Anglozionisterna nu kommer att öka sina försök att destabilisera det Kinesiska inlandet..

Kinas president Xi Jinping har alltså tagit kommandot över alla Kinas väpnade styrkor , inklusive Folkets befrielsearmé (PLA) just med avseende på detta.

Xi var redan ordförande i den centrala militärkommissionen som övervakar armén. Han tog sedan en mer direkt roll som chef för den nya Joint Operations Command Center, vilket placerade honom med det operativa befälet över PLA i tider av krig.

Den nya titeln betyder med all sannolikhet mycket när det gäller själva kommandot, men det har en enorm politisk betydelse. Officiellt är detta att kineserna reformerar sin militära förmåga, vilket är logiskt. Det är rötterna till denna förändring, men syftet ligger i Kinas ekonomiska kris och behovet av att bevara regimen för att inte kaos skall kunna uppstå.

Xi kommer som vi har påpekat länge, inte att tveka när det kommer att ta till våld för att stävja olika utifrån arrangerade, regisserade och eskalerande hot, mot Pekings politiska inflytande.

Kustområdet kommer att växa i en mycket långsammare takt än tidigare, om alls. Människor som kom från det inre av Kina för arbete kommer att behöva återvända till det inre.
Interiören – en stor och utarmad region är befolkningens hjärta av Kina. Över 60 procent av Kinas befolkning bor där. Men kusten är landets ekonomiska hjärtat, och dikotomin definierar Kinas politiska problem.

Xi måste uppfylla båda regionernas krav, något som inte kommer att bli lätt. Inlandet vill ha pengar för sysselsättning, ekonomisk utveckling, och i slutändan ökad konsumtion. Det enda stället att få dessa pengar är från kustregionen, som uppenbarligen inte vill göra överföringen.

Kusten är ekonomiskt bunden till den Anlozionistbaserade bankhegemonin i USA och Europa, inte till det inre av Kina. Kusten vill behålla dessa länkar. Men interiören är där majoriteten av den kinesiska befolkningen lever, och det var grunden för den kinesiska revolutionen och regimen.

Xi är alltså rädd att det inre kommer att destabilisera regimen genom ekonomiska påtryckningar och att han kommer att förlora kontrollen över kustregionen.

Vi såg aldrig att detta skulle komma, eller….jo det det gjorde vi ju för mycket länge sedan.

China’s religion tsar has warned that foreign-inspired Islamism is expanding throughout China and threatening the “rule of law.” Beijing recently ordered residents of a…
rt.com