Så här är det nog, ja:

I den mån rösträkningarna i WI, MI och PA har inte slutförts vid tidpunkten för elektorsröstningsförfarandet den 19:e, vilket experter delar en uppfattning om att med hög sannolikhet kommer de inte att hinna, så det finns en chans att elektorsröster från dessa tre stater inte skulle räknas, vilket lämnar ingen av kandidaterna med erforderliga elektorsröster för att vinna ordförandeskapet (val- räkningen skulle vara Trump 260 mot Hillary 232).

Om elektorerna misslyckas med att välja en president skulle sedan valet lämnas i händerna på kongressen för att avgöra. Med tanke på att senaten och kongressen båda kontrolleras av republikanerna, i teorin skulle de sedan välja Trump / Pence, men i denna valcykel med Den Djupa Statens ZIOCONS uppe vid ytan på det allmänna medvetandet, så är ingenting en visshet. Även om Trump / Pence väljs, så kommer hela processen med att utses av kongressen, i kombination med en förlust av betydelsen av att överhuvudtaget ha allmänna val, att kasta en mörk skugga över hela deras administration i det allmänna medvetandet.

Naturligtvis, om denna teori är ändå bara delvis är sann, då är det extremt störande på en mängd olika nivåer. Att en person med absolut ingen adekvans i frågan. i fråga om personskador, och ingen som helst presentation av trovärdiga bevis för oegentligheter kan ensidigt störa ett presidentval, är inte bara ett fel i Steins personliga karaktär, utan det är ett fel i amerikanska valregler och förfaranden att som sådant ett vårdslöst beteende som detta skulle vara tillåtet.

Both the Obama administration and the Hillary campaign have confirmed that there is absolutely no credible evidence of vote tampering in WI, MI or PA. So what exactly…
zerohedge.com
Annonser