Att Wapo och NYT är de Anglozionistiska husorganens vägledande opinionsbildningsorgan inom de traditionella medierna är knappast att betrakta som någon särskilt häpnadsväckande information, för någon som bemödat sig att läsa en enda rad mer någon annanstans utöver vad som föreslås lämpligt som informationskanaler av det ägardirektivstyrda Anglozionistiska etablissemanget.

Så just när vi inte trodde att detta kunde göras mer uppenbart, så kan vi väl konstatera att i ljuset av att demokrati funktionsmässigt bygger på en upplyst och medveten befolkning och måste ha som syfte att så många människor som möjligt skall få bestämma så mycket de kan över sig själva och sina tankar och känslor, så kommer då alltså en kampanj som – inte exakt oväntat – bygger på det rakt omvända. Alltså att etablissemanget skall bestämma vad som är korrekt att tycka, tänka eller känna – i ett system vars inneboende monetärmekaniska funktion ovillkorligen syftar till att göra allt färre människor allt rikare på allt fler människors bekostnad.

Enkelt uttryckt kan man formulera detta som att människor skall inte kommunicera med varandra om andra saker än vad etablissemanget ger direktiv om och reglerar. Sverige som det mest Clintonsoroslojalistiska landet på planeten?

Behöver det ens kommenteras längre?

”Floden av” falska nyheter ”denna valsäsong fick stöd från en sofistikerad rysk propagandakampanj som skapats och sprider vilseledande artiklar online med målet att straffa demokraten Hillary Clinton och som hjälper republikanske Donald Trump och underminerar tron på amerikansk demokrati, säger oberoende forskare som spårade operationen. ”

Jorå serru…

No one outside of a few obsessed cranks would’ve noticed it if the Washington Post hadn’t given it front page prominence last week: a formerly obscure web site,
original.antiwar.com
Annonser