För oss Marvelentusiaster, så kan vi då konstatera att någon eller några rimligtvis nu mycket väl vet vad de gör och har som syfte när X – men och Avatar finansiären, med grova idéologiska kopplingar till den ickeproduktiva Hansaentusiasmen, utses till ekonomiföreståndare, för amerikas förenta stater.

..och det är väl så det är och måste vara om det inte skall flyta för mycket blod på gatorna, lite som med Erdogans nu senaste försök att stilla vågorna internt, för att transitionen skall gå mer smidigt, men det är också på så vis att allt blir ett med tiden och det vill verkligen till att insikten om kontroversen i individen mellan individuell filosofisk idealism och kollektivistisk materialism har sin fasta förankring i sten, eftersom det man inte gör idag får man ändå gör imorgon och blir man ett offer för omständigheter så är det alltid någonting som man borde ha gjort tidigare.

Vederbörandes insikter har ju i alla fall uppvisade tendenser till insiktsfullhet angående valet av finansierade filmer med ett både sublimt och kontextuellt budskap, det skall man ge Donald Trump i detta.

Så metoden ser ut att bli defensiv utåt men offensiv inåt, eller mer känd som att härska genom söndring fungerar åt båda håll.

Annonser