Denna håller hur bra som helst än idag.

Att våga vara i fråga Illvilja kan närmast sägas definiera ondska och viljemässigt längre bort än från att vilja alla andra människor illa, eller också då omvänt främst eller enbart vilja sig själv…
carlnorberg.wordpress.com