Ja och nu får vi veta att Turkiet ligger där det ligger – vilket rätt många redan vet – i förhållande till om Erdogan tror sig kunna hantera sin egen inrikespolitiska situation med någon form av bibehållen trovärdighet utifrån detta.

Som svar på en fråga om huruvida Erdogans kommentarer skulle påverka relationerna mellan Moskva och Ankara, Peskov betonade att Turkiet är Moskvas partner och därför måste förklara sin ståndpunkt innan de ryska myndigheterna avger några domar i saken.

Att Erdogan redovisar vad syftet var vid tidpunkten för insatsens start är dock inte detsamma som vad den behöver vara idag, i ljuset av verkligheten och den utveckling som har varit.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan’s statement that his goal in Syria was to end the rule of Bashar Assad has caused consternation in the Kremlin, with officials…
rt.com
Annonser