Nu tar vi lite om det kollektiva intellektet, som många tycks vara så förälskade i:

Du gamla du fria…ja vad skall jag säga? Det är väl knappast att betrakta som en statshemlighet att den som är satt i skuld inte är fri, så det kan väl uttryckas vara symptomatiskt för Sverige att vi förhånas i vår egen nationalsång eftersom inget folk är så förslavat som det folk som på oriktiga grunder tror att det äger sin frihet. jag tror att detta vore en mer korrekt beskrivning för landets natur.

Du gamla, Du fångna, Du giriga nord
Du tysta, Du lögnare belöna!
Jag hälsar Dig, falskaste land uppå jord,
Din bank, Din dumhet, Dina pengars skröna.
Din bank, Din dumhet, Dina pengars skröna.

Du tronar på myter från fornstora dar,
att ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad du var.
Ja, vi har ingen sanningshalt i orden.
Ja, vi har ingen sanningshalt i orden.

Att EU nu tvingas att byta kurs 180 grader i förhållande till Ryssland – samtidigt som Sverige gasar på i samma riktning som tidigare , ger inte min version mindre adekvans.

Jag undrar faktiskt om inte rätt många svenskar borde skynda sig nu att tänka efter på detta med att konkurrens uppenbarligen är eliminering, alltså tävlan och om detta verkligen är en så där helt lyckad grund att försöka att bygga ett samhälle på?

Kapitalism fungerar ju per definition bara om det finns tillräckligt många framgångsrika människor till att vara kunder…

Ring klocka ring, är ett annat hån som jag brukade reta mig på. Ring a bell..

Annonser