Commander Ruling ISIS -> CRISIS

Ja så här när slutet på veckan närmar sig så kan man ju undra saker, man kan ju dock utan vidare spisning konstatera att det i alla händelser är på det viset att samhällets ekonomiska situation inte främst borde vara beroende av religion, i så fall måste ju detta rent faktiskt närmast kunna hänföras till mänsklig dumhet, men för all del, sådan kan ju som bekant vara rätt så betydande, dumheten alltså.

Men det är ju trots detta, inte helt sällan förekommande fall av allmän obetänksamhet, egentligen inte så särskilt trovärdigt för någon enda människa som tänker efter det allra minsta, att påstå att stagflationen i det skuldbaserade valutafinansiella systemet till exempel kommer från Islamiseringen av samhället. Som vore matematikens lagar betingade av religion? Ränta ackumuleras inte av religiösa villfarelser – den är en funktion av tid.

Det finns väl trots allt ganska begränsade mängder islamiserande muslimer inom ledningen på BIS och IMF? Så hur skulle detta kunna styras av religionen Islam? Vad som däremot finns inom BIS och IMF är givetvis en vilja att skapa just den typen av polarisering inom samhället, detta för att dra undan människors uppmärksamhet från den matematiska grund som rent faktiskt skapar stagflationen i samhället, alltså den krympande – stagnerande reala ekonomin i samhället och den expanderande- inflaterade finansiella ekonomin i samhället, samtidigt.

Detta stagflationstillstånds matematiska grund skapas av att själva betalningsmedlet för handel med varor och tjänster i samhället har den inneboende naturen som samhällets betalningsmedel innebär nu, alltså inom ett enskilt kontrollerat skuldbaserat system som det vi befinner oss i inom BIS och IMF, vilket tydligen häpnadsväckande nog för många faktiskt är att betalningsmedlet är, ja just det, räntebelastade skulder! Detta tycks nu alltså dessutom inte exakt sällan, få en rätt kraftigt överskattad matematisk koppling till just Islam. Man skulle ju annars kunna tänka sig att gamla verk av Shakespeare borde leda tanken in annan bana, men det är därför som det finns ägardirektivstyrda medier – med ett opinionsbildningsuppdrag – för att leda tankarna i en viss given och önskad riktning.

Att enskilda vinstmaximerande banker skapar samhällets betalningsmedel, till en evigt växande ackumulerad räntekostnad för alla utom just skapare av pengar i ett sådant system, detta ligger det givetvis inte i någon banks intresse att informera om. Att det alltså uppenbarligen inte heller ligger in några politikers intresse att informera om detta rådande tillstånd, kan knappast heller vara någonting som utgör grund för ifrågasättande.

Hela den politiska skalan ställer däremot både villigt och mangrant upp för att sjunga bankernas lov inom det skuldbaserade valutafinansiella systemet, ett system som alltså nu liksom alltid sedan 1931, rullar dit det ovillkorligen lutar för samhällets vidkommande med en ökande grad av socialekonomisk snedfördelning av tillgångarna.

Att de sämst bemedlade tidigare har fått bättre levnadsstandard över tiden, har egentligen bara inneburit att de bäst bemedlade har blivit ännu mycket mer bemedlade.

Men nu i det kreditbaserade valutafinansiella systemets slutskede efter att kreditsystemet ha nått – sedan länge har passerat – skuldmättnad, så innebär systemets fundamentala inneboende funktion följande: för att de bäst bemedlade människorna som kontrollerar systemet nu skall kunna fortsätta att få det bättre alltså bli mer bemedlade, så måste i stället allt fler människor få det allt sämre och bli mindre bemedlade.

Skuldmättnaden kan därför också uttryckas som den punkt där den reala ekonomi inte längre förmår växa i samma takt, som kravet på tillväxt ställer, detta är alltså baserat på att betalningsmedlet är skulder med en utanpåliggande kostnad av ränta, skulder som skapas av enskilda banker som vinstmaximerar.

Att våra politiker ändå fortfarande glatt påstår att det råder tillväxt, eftersom kreditmassan ökar det vill säga att skuldsättningsgraden ökar, får nog närmast ses som både underdånigt och religiöst betingat. Men skylla just på Islam för detta förefaller faktiskt en smula enfaldigt.

15326465_10209624425142260_5166474341830723424_n.jpg

Annonser