Ja, att hela detta opinionsbildningsspel görs med uppsåt för att reta upp befolkningen, det är tyvärr för svårt för väldigt många att begripa.

Annonser