Steg ett:
Åberopa, framställ ett internt och externt hot som terrorism. Skapa rädsla, driv igenom en lag som skyddar folket men samtidigt tar deras rättigheter.

Patriot-act
Staten får övervaka vem som helst, titta på dina kontoutdrag, medicinska journaler, elektroniskt övervaka, avlyssna, fängsla, hålla fängslad i evighet utan rättegång och till och med avrätta folk.

Under förevändningen kriget mot terrorismen/9/11 och hotet om massförstörelsevapen infördes USA Patriot Act i raketfart i oktober 2001 innan dammet från attacken lagt sig.
Uniting and Strengthening America by:
Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001.
En lag där namnet leder en till att tro att man är en sann patriot för att man ger upp sina rättigheter givna till en via konstitutionen.

I USA är terrorister både det inhemska och utländska hotet. I Tyskland var socialister-judar med fler var hoten mot staten och dådet mot Reichtag kan ses som en utlösande faktor, i USA är det 9/11.

USA har till och med bytt namn och kopierat Tysklands namn för den nationella säkerhetsorganisationen. Domestic security blev istället Homland security och i Tyskland hette det Hemimat.
Vad heter det i Sverige och andra länder?

Steg två:
Skapa hemliga fängelser där tortyr är legitimt. Ett fängelsesystem som inte svarar under vanliga lagar och ligger utanför systemet.
Gulag-konscentrationsläger-Guantanamo. (För ngn vecka sedan hörde vi från en representant för ett relativt nytt parti som fått stor uppmärksamhet om att bygga fängelser utanför Sverige för att skicka icke önskvärda innevånare, flyktingar.)

Rumsfeldt ändrade förhörslagarna från 16 punkter till 35 och legaliserade ett ”visst mått” av tortyr.

1930-31 var tortyr olagligt i Tyskland men lagarna ändrades och meningsmotståndare, dem som var en fara för nationen fick torteras, ”inhemska terrorister”.

Fördjupad/förstärkt/striktare förhörsteknik kallade man det till det istället för tortyr, uttrycket har tagits rakt av till USA.

Verschärfte vernehmung
-Enchanced interrigation

Man säger helt enkelt att Geneve förordningen som totalt förbjuder tortyr inte överensstämmer med det interna och externa hotet av terrorism och att fångar från Al Qaida tillexempel inte är krigsfångar utan terrorister. (Koppla ihop med steg ett.)

Sedan 2006 så får också USA hålla fångar (krigs och terrorister) för livet utan rättegång.
Speciella (inofficiella stängda) militära domstolar har rätten att döma dem utan att presentera bevis mot dem och utan att den tilltalade får försvara sig.

USA-military commission, Nazityskland- Peoples court, Stalin-showtrials purge-trials 1936-38. Undersök själv andra diktaturer och hur man gjort.

Presidenten har fått makten att utnämna/anklaga vem som helst för att vara enemy-combatant och då kan denne fängslas och hållas för evigt utan rättegång.

Steg tre:
Skapa en paramilitär

Ett militärt förband som inte svarar under folket, aktiva både i USA och utanför. Sätts in vid krig, katastrofer och oroligheter (undantagstillstånd), sköta fängelser vid tillexempel gränser samt ansvar för gränskontroll.

Blackwater är kritiserade för att anställa professionella från diktaturer med ingående kunskap om tortyr.

Blackwater kan mörda utan konsekvenser för dem svarar i princip inte inför något rättsystem.

Blackwater fick mycket kritik efter stormen Katrina då man satte in dem i New Orleans.

https://www.youtube.com/watch?v=L7sJitp1ZUk

Schwarzwasser en paramilitär organisation i Hitlers Tyskland -Blackwater en paramilitär organisation i USA namnet kopierat direkt från Nazityskland.

Ekonomiska och politiska intressen Blackwater.

Eric Prince grundare.

http://www.muckety.com/Erik-D-Prince/17131.muckety

http://www.muckety.com/Blackwater-USA/5016519.muckety

http://www.muckety.com/Blackwater-Worldwide/5060075.muckety

http://www.muckety.com/Blackwater-Lodge-and…/5073529.muckety

Steg fyra: Högst aktuellt att läsa idag

FISA-Foreign Intelligence Surveillance Act övervakning av vanliga medborgare.

Angiveri, vanliga medborgare blir spioner frivilligt eller ofrivilligt.
Stasi och Hitler – medborgarspioner. I princip alla diktaturer har haft angiveri för att slå ner mot vanliga människor.
I USA så är det staten själv som spionerar men även angiveri, infiltration används.

I USA märks boardingkort vid flygningar med SSSS för dem som anses vara en säkrehetsrisk.
Den som har denna markering på sitt boardingkort är märkt för livet, kan nekas att resa, extra säkerhetskontroller ska utföras.

Journalister, författare, vanliga människor drabbas, vägras resa och hålls fängslade utan skäl.
Varför får vi Amerikanska passkontroller i Sverige? Vad kommer det stå på boardingkorten och kommer Sverige att hålla folk utan rättsliga processer åt USA? Hur fungerar det rent praktisk?

Paralellen till Tyskland borde vara uppenbar. I Tyskland stod judar på listan, i USA står ”säkerhetshot” på listan.
Pinochet samlade folk på sin lista och några kanske kommer ihåg hur han avrättade tusentals på en idrottsanläggning.
I Tyskland hamnade folk på listan i koncentrationsläger.

En lista gör att det är lätt att snabbt samla ihop dem som anses vara ett hot.

I USA fanns 2008 mer än en miljon människor på listan över hot mot nationens säkerhet. Siffran ökar med 20 000 individer per månad sägs det. Är över miljonen människor i USA terrorister?

På listan finns fredsaktivister, politiker, nunnor, journalister och alla som kritiserar USA på något sätt kan hamna där.
Nelson Mandela var på listan och klassad som ett hot för att ta ett exempel.

Om man gör människor för rädda för att uttrycka sin åsikt eftersom det ger repressalier så stänger man effektivt ner motstånd och det fria ordet.

Hur gör man i Sverige med dem som har en avvikande åsikt? Stigmatiseras dem? När tar yttrandefriheten slut vad är ok att yttra sig om och hur har media arbetat kring detta? Finns det listor i Sverige? Det är trots allt förbjudet men gömt bakom journalister får man lagra i princip hur stora mängder information som helst.
Vad blir då ansvaret för en journalist i hur denne använder sin information?

Steg fem:
Infiltrera medborgargrupper. Counter intelligence program.

Detta har vi läst om att SÄPO med hjälp av media ägnar/ ägnat sig åt. Detta är skrivet om till och med i mainstream media.

Även åsiktsregister finns och dessa göms bakom journalist-status men vem får den informationen? Journalister har ett enormt ansvar på sina axlar men klarar dem det?
När börjar sparandet av information om oliktänkande som inte håller sig till den av regeringen accepterade sanningen bli ett problem? När man lämnar över den informationen till SÄPO eller vid en annan punkt?

Det är olagligt i både USA och Sverige att infiltrera demokratiska organisationer.
I USA finns otaliga rapporter om hur polisen infiltrerar grupper som motsätter sig krig, dödstraff, miljörörelsen, abortmotståndare, kyrkor etc etc.

Steg sex på vägen till diktatur.

Fängsla och släpp vanliga medborgare, skapa osäkerhet hos individen.

Fängsla, förhör och håll vanliga medborgare isolerade vägra dem deras lagliga rätt till advokat och släpp dem efter veckor eller månader och lägg ner anklagelserna mot dem om att vara tex spioner för att sedan göra om samma sak igen.

Presidenten har makt att göra detta med vilken individ han vill vart som helst i världen.

I USA finns många historier om människor som stoppats i säkerhetskontroller på flygplatser sedan hållits isolerade utan anklagelser, till och med skickats till sina gamla hemländer för att torteras innan dem fått komma åter in i USA igen för att släppas.

Med en lista på uttalade hot mot nationen (den är lång i USA) så går det snabbt att samla ihop folk för att sätta i förvar. Med en lag som patriot act är det enkelt. Att märka boardingkort för den som är ett potentiellt hot (läs tidigare steg) gör det enkelt att stoppa folk.

Hur lyder Sveriges avtal för utlämning med USA?

Vi ska inte lämna ut folk till länder där dem riskerar dödsstraff eller tortyr men med påtryckning från USA så sker detta.
Hur kommer detta se ut med amerikanska passkontroller på Arlanda?
http://www.svt.se/…/utvisad-svensk-egyptier-svart-markt-av-…

Assange är ett annat bra exempel att sätta sig in i.

Steg sju:
Attackera nyckelpersoner-Göbbels specialitet.
Häng ut folk som artister, politiker, kändisar för att vända folket mot dem och förstöra deras karriär och deras försörjning. Man skapar opinion via media för att skydda tillexempel presidenten eller högt uppsatta.
Vi har en statsminister och politiker som nu börjat uttala sig om enskilda personer och följer det sjunde steget.
Janouch fick sig en skopa för inte länge sedan och opinionen styrde in mot att bojkotta henne. Jämförbart med bokbål, hennes böcker togs till och med bort ur sortimentet vilket är ett direkt slag mot hennes inkomst.
Vanligt folk började kalla alla som stödjer Janouch rätt att utrycka sin åsikt för rasister, få byggde under sina påståenden.
I Debattprogram på SVT så vänder programledaren som ska vara opartisk mot Janouch och tar ställning.
Att stigmatisera individer som använder sin lagliga rätt att utrycka sin åsikt ska om det inte överensstämmer med ”de gängse kollektiva värderingarna” (värderingar är individuella) motarbetas för att styra in folket på den tillåtna banan igen.
Att skrämma folk från att öppet utrycka sin åsikt är ett effektivt sätt att tysta debatten.
Till sin hjälp har regeringen ledarskribenter som predikar de tillåtna tankarna (Andreas Lindeberg Aftonbladet som med flera kändisar synts på regeringskansliet och sedan börjat producera debattartiklar).
Hur dålig bäring debattartiklarna än har på verkligheten vågar få utrycka kritik mot dem för då kliver man från de kollektiva värderingarna och riskerar att förlora arbete, socialt umgänge osv.
Detta är principiellt viktigt att inte låta ske för när folk inte vågar äga rätten till sina åsikter längre utan åsikterna styrs direkt från politiskt håll är vi på tunn is.
Tyvärr är vi redan där och steg sju kan ses som nästan fullbordat.
Få har tankarna till Nazityskland i detta men om vi skulle sitta i en omvänd situation där vi har en regering med högervärderingar typ SD skulle många säkerligen reagera. Problemet är att man får det man ber om. När man nu ber om begränsningar så får man även vid en regering som inte faller en i smaken acceptera begränsningarna som då läggs på en själv. Därför är det så viktigt att förstå detta.
Debatten dör snabbt, SVT är ett praktexempel på detta i sin morgonsoffa. Det handlar sällan om debatt där flera sidor får komma till tals utan det handlar till största delen om monolog med en eller flera ”experter” som håller sig inom de kollektiva ramarna för vad som är acceptabelt att utrycka. Möjligtvis tar man in folk från olika politiska partier med samsyn i sakfrågan men folk uppfattar detta som debatt.
”innan vi hade åsiktsfrihet så sa vi vad vi ville” /Fritt citerat från GC
http://www.svt.se/…/uppsa…/bokhandel-tar-bort-janouch-bocker

Steg åtta:

Begränsa pressfriheten.

Detta steg är det vi i Sverige (och världen) ser tydligt nu.

Washington post var de som skapade utrycket ”fake-news. Att WP själva åkte dit för att skapa falska nyheter och fick pudla glömde folk snabbt i sin iver att vara till lags.

På sociala medier så använder man granskare för att kunna märka nyheter som falska. Men granskarna själva granskas inte.

Vanliga människor är nu aktiva i att precis som i Nazi Tyskland tysta debatten och kräva förbud mot oberoende nyhetskanaler och medborgarjournalistik.
Skola, politiker, artister, journalister, vår statliga media osv skapar opinion och arbetar hårt för att begränsa nyheter från att nå vanligt folk.

Journalister som gör sitt jobb anses som landsförrädare, visselblåsare som klarlägger och läcker information riskerar dödsstraff Assange, Snowden.
Man skapar opinion som får vanligt folk att vilja straffa de tidningar och journalister som publicerar den läckta informationen med förevändningen ”rikets säkerhet”

Varje diktatur har eller har haft begränsning av det fria ordet.

I USA har man till och med lagar på plats mot detta. Journalister, vanliga människor kan anhållas och avrättas med stöd av Esspionage act. Vilket gör journalister begränsade i sin vilja att rapportera verkligheten som den spelar ut.

Journalister kan tvingas att lämna över sitt material som de tex filmat under händelser som protester. Vägrar de så riskeras de fängslas.

Detta i ljuset av Vault 7 där vi nu vet att USA har möjlighet att utföra False – flag genom att lämna annat lands signatur på en attack. Något som Assange starkt utryckt sig mot och kommer arbeta med företag för att förhindra.

När journalister inte längre får göra sitt jobb och utelämnar avgörande fakta så är demokratin borta.

Bertil Torekull den forna chefredaktören på SvD – som fick sparken med orden ” vi kan ju inte ha en chefredaktör som inte förstår att uppfostra journalisterna så att de inte vet vilken hand som föder dem”

https://www.youtube.com/watch?v=t20xx5Khov0

Steg nio:
Omarbetning av kritik mot systemet och meningsskiljaktigheter till spionage och förräderi.

Under Espionage act kan du dömas till döden för spionage och upp till tio års fängelse för meningsskiljaktigheter. Denna lag används mot vanliga människor, journalister politiker osv.

Violent Radicalization and Homegrown Terrorism Prevention Act of 2007: Kriminaliserade yttrandefriheten. Lagen är så bred att den kriminaliserar i princip allt och sätter konstitutionen ur spel.
Lagen godkändes inte men den ligger färdig för att drivas igenom och då blir varje amerikan kriminell bara man öppnar munnen med en avvikande åsikt.Ett exempel på NRC:s kongress 2008 resulterade i att 400 protesterande greps, 100 vanliga medborgare och ett dussintals journalister av dessa åtalades under någon av alla ”acts”.

Polisen massarresterar människor under dessa lagar trots att dem inte begått något fel utan enbart fredligt utövat sina medborgerliga rättigheter under konstitutionen.
Man samlar ihop folk som lugnt och fredligt protesterar, slår en ring kring dem med polis och frihetsberövar hela gruppen. Det blir svårt att bevisa sin oskuld när yttrandefrihet har vänts till spionage och systemkritik.

Befinner du dig i närheten av en protest kan du bli arresterad bara genom att du var på fel plats och sedan anklagad för något av ovanstående som spionage eller förräderi.
Ett effektivt sätt att skrämma folk genom att konstitutionen sätts ut funktion med lagar som ger staten all makt.

Steg tio:

Omstörta och ställa sig över lagen.

Politiker ställer sig över och ignorerar ”subpoenas”-stämningar.
Det blir ett verkningslöst att utdela en stämning då politiker blir immuna mot dem.

Göbbels bytte 1933 ut alla åklagare och domare för att ersätta dem med personer trogna mot nationalsocialistiska partiet och honom själv. Mussolini gjorde samma sak.
Samma sak hände i USA, det fanns en plan för samma sak under Bush. Han ställde sig över lagen och ville byta ut alla statsåklagare och gav bokstavligen kongressen fingret.

Under en regim där hela rättsapparaten är trogen det styrande partiet och presidenten (systemupprätthållande oavsett vad som är moraliskt eller lagligt rätt) kan man fortfarande ha fria val och skendemokrati utan att för den delen ha några medborgeliga friheter – polisstat.

”Bill signing statement”. Presidentens rätt att ställa sig över kongressen. President Bush leder ligan och har över hundra gånger gått emot kongressen och den så kallade demokratin. Presidenten gör detta med nationens säkerhet som skälet.

https://www.youtube.com/watch?v=seAR1S1Mjkc

https://www.youtube.com/watch?v=Ce71Zrgr29w

Detta har resulterat i att president Bush kunde sätta en brigad av militär stationerad i USA. Ca 4000 militärer är nu fast stationerade i USA för att slå ner mot det egna folket och vara redo för undantagstillstånd då vanliga lagar sätts ur spel.
Fler acts har sedan gått igenom som gett presidenten rätten att sätta demokratin ur spel.

Är USA en fullfjädrad diktatur trots att människorna tror sig leva i frihet?
När ledarna står ovanför lagen och konstitutionen är satt ur spel vad finns då kvar av demokratin?

http://www.nbcnews.com/…/bush-orders-miers-defy-house-sub…/…

Sista steget som bör sättas i sammanhang med övriga steg. När rättigheter väl har tagits från folket så kommer man inte ge dem åter.

När det handlar om ”rikets säkerhet” så kommer vi indoktrineras till att ge ifrån oss våra medborgerliga rättigheter i utbyte mot beskydd.
Vi kommer till och med be om detta och vara staten behjälplig med att införa polisstat.
I Sverige är detta oerhört tydligt idag.
Vi har starka röster som kräver hårdare lagar, strängare straff, militär mot den egna befolkningen och våra rättigheter inskränkta för vår egen säkerhets skull.

Det omvända scenariot vore att folket gemensamt kräver ett öppnare mer transparent samhälle där makthavare måste ta ansvar för de fel de begår.

I botten av det som sker så ligger ett havererande ekonomiskt system som var dömt från första stund. Ju längre mot vägs ände vi kommer desto mer kommer vi känna av konsekvenserna av systemet.
Att vanligt folk väljer att förbise ekonomin bakom detta blir vår väg mot en fullfjädrad polisstat – diktatur. För det går inte per definition att ha en demokrati om det inte finns en ekonomisk demokrati i botten av det hela.
Genom historien kan vi se samma scenario om och om igen. Imperium faller och byggs upp. Det går i en cykel som börjar bli välbekant och när pendeln väl svängt så kommer imperiumet att falla under diktatoriska, ofta våldsamma former och vi är dömda att återupprepa samma scenario igen.

Skillnaden denna gång är att för första gången i människans historia har vi informationen om detta bokstavligen i våra fingrar. Vi kan sekundsnabbt informera oss om hur saker förhåller sig.
Det är därför det är så bråttom för det rådande imperiumet att snabbt begränsa informationsfriheten och skrämma befolkningen till tystnad.

Inget är så farligt som medborgare som är upplysta och förstår vad som sker. Medborgare som gör det är mer benägna att gemensamt resa sig mot den diktatur som är på väg att införas.

http://www.svt.se/…/fra-sverige-bor-overvaga-mojlig-frikopp…

#blueprintdiktatur

//S.S.