I ljuset av verkligheten har utvecklingen för länge sedan övergått till en idé – o – logik – ism, vars begrepp nu myntas i sten – patetismen – a.k.a att förneka existensen av verkligheten.

Annonser