Att hantera en situation som man själv har skapat under kontroll av den Djupa Staten med ett rent opinionsbildningssyfte för destabilisering och upprätthållande av offentlig konsumtion, det är en sak, men att hantera en situation där den Djupa Staten istället kommer att bli offer, det är någonting helt annat.

The most troubling development from the latest diplomatic spat between Turkey and Europe, and one…
zerohedge.com
The most troubling development from the latest diplomatic spat between Turkey and Europe, and one…
zerohedge.com
Annonser