Man kan säga att all den stund som ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedier börjar med stigmatiseringsbehandling så motverkar de ju någonting med ett syfte – och det är inte den egna nyttan som opinionsbildare för den Djupa Statens räkning, så mycket borde alla kunna räkna ut.

74583_400474763370659_1466211081_n.jpg

Annonser