I en intervju sa Gösta Bohman:

– Ett regeringspartis uppgift är att sitta kvar vid makten så länge som möjligt. Ett oppositionspartis uppgift är att komma till makten så fort som möjligt. När man har okunniga väljare, vilket vi har i Sverige, så tvingas man förenkla sitt budskap så till den milda grad. Detta gör att vi tvingas föra ett resonemang som ibland överskrider sanningens gräns.Hade vi haft kunniga väljare, som visste vad det var frågan om, skulle vi aldrig kunna hålla på som vi gör.

En annan bud lista så här på påsken över 10 strategier som används dagligen av eliten för att manipulera oss. Baserat på arbete av den amerikanska lingvisten Noam Chomsky. 1 – Distraherings strateg…
carlnorberg.wordpress.com
Annonser