I ljuset av det kommande förändrade amerikanska engagemanget i Mellanöstern och framtiden för Israel, så kommer överlevnadsinstinkterna mer i ljuset av verkligheten.

Vi kan därför anta att situationen med den Saudiska verksamheten i Jemen kommer att förändras inom kort med avseende på den kinesiska relationen till Iran.

Saudi Arabia’s King Salman started a month-long Asian tour with a visit to Beijing, where the two countries signed a broad range of deals potentially worth $65 billion.
rt.com
Annonser