2012 03 15

Lydmediernas jakt på solkatter tar sig alltmera löjeväckande former, snart är den utmålade mediala kulissen så skev, att kulissen står ut och in och i detta ställer frågan om det inte är lika bra att vi avlivar människorna till förmån för att rädda bankerna.

I detta de fritänkande dissidenternas Gulag, har ännu inte den mentala våren kommit, utan alltjämt så råder här den intellektuella permafrosten. Så djupt går tjälen här i nord och sanna mina ord så är det krig och politik som har fördärvat vår jord.

Annonser