Naaaawh pilutta Geert…samma som SD värderingsmässigt alltså!

”Wilders är ingen slags högerkantens konservativ nationalist, som han ofta utges att vara. Snarare är han, som han säger själv, en slags liberal ultra radikal som insisterar på att holländska minoriteter – och särskilt muslimska minoriteter – tvingas att acceptera vad han kallar liberala värden för det nederländska samhället, som han säger kommer från den judisk-kristna kulturen.”

Men om den ena indelningen ser sig som ett ”folk” och kanske till och med anser sig som utvalt av gud?

Något säger oss att detta även kommer att hända med de övriga ländernas respektive så kallade ”populistpartier” – som alltså befinner sig inom ramen för den Djupa Statens kontroll – eftersom ingen kan nämligen på något som helst allvar tänka sig att det finns exempelvis ens en tillstymmelse till geostrategisk analysförmåga till grund för polariseringshetsen.

Så att Holland nu är helt värdelöst för den Djupa Staten, blev med detta klarlagt och hur och varför antisemitkortet spelas i Sverige på så löjeväckande teatraliskt vis, borde till och med en imbecill svensk kunna förstå nu!

Though Dutch coalition suffers heavy losses, Geert Wilders’s Freedom Party fails to achieve breakthrough.
theduran.com|Av Alexander Mercouris
Annonser