Ja jo, det är ju som princip ofta brottsligt för ett lands underrättelsetjänst att övervaka medborgare utan tillstånd, vilket alltså inte solklart är det gällande fallet för utländska underrättelsetjänster, varför man med viss naturlighet har etablerat ett beteende inom den Djupa Statens underrättelsetjänstkollektiv, där man låter utländska underrättelsetjänster övervaka exempelvis egna politiker och statschefer som kan tänkas få idéer med eventuellt kontraproduktiva effekter i förhållande till den Djupa Statens egna syften och mål.

Sedan byter man helt enkelt information med varandra mellan respektive länders underrättelsetjänster för att få det hela att se mer trovärdigt ut ur ett internt perspektiv, då informationen kan maskeras som tillfälligtvis kommen ur annan inhämtning vars syfte av säkerhetsskäl inte kan redovisas.

Detta alltså alldeles oavsett hur det nu förhåller sig i verkligheten med uppgifterna i länken om att det är de brittiska underrättelsetjänsterna som har svarat för avlyssningen av Donald Trump – vilket sett till omständigheterna i övrigt och inte minst Clintonsoroslojalism kopplat till kontroll över telekominfrastrujtur, kan ifrågasättas, då det faktiskt förefaller mer troligt att en viss Radioanstalt har hanterat just det uppdraget?

Så uppgifterna om det brittiska deltagandet kan mycket väl vara falska just för att de skall vara falska i detta.

Annonser