Naaaawh pilutta Geert som inte alls fick bli statschef…samma öde som SD värderingsmässigt och i den kommande utvecklingen alltså!

”Wilders är ingen slags högerkantens konservativ nationalist, som han ofta utges att vara. Snarare är han, som han säger själv, en slags liberal ultra radikal som insisterar på att holländska minoriteter – och särskilt muslimska minoriteter – tvingas att acceptera vad han kallar liberala värden för det nederländska samhället, som han säger kommer från den judisk-kristna kulturen.”
Men om den ena indelningen ser sig som ett ”folk” och kanske till och med anser sig som utvalt av gud?

Något säger oss att detta även kommer att hända med de övriga ländernas respektive så kallade ”populistpartier” – som alltså befinner sig inom ramen för den Djupa Statens kontroll – eftersom ingen kan nämligen på något som helst allvar tänka sig att det finns exempelvis ens en tillstymmelse till geostrategisk analysförmåga till grund för polariseringshetsen.

Så att Holland nu är helt värdelöst för den Djupa Staten, blev med detta klarlagt och hur och varför antisemitkortet spelas i Sverige på så löjeväckande teatraliskt vis, borde till och med en imbecill svensk kunna förstå nu!

Åtstramning är som åderlåtning under medeltiden, men med en mycket lägre framgång. Hur mycket skall någon få äga och varför?

Om ett land ägs av en enda person är det då ett land? Var går gränsen och kan ägaren sälja landet med dess invånare?

Inget land ska givetvis tvingas att införa fattigdom på dess befolkning, och sälja ut det offentligt ägda för att betala sina utländska fordringsägare, som dessutom är enskilda banker som givits – tagit sig – rätten att skapa det allmänna betalningsmedlet ur ingenting som räntebelastad skuld. Detta är nu helt sinnessjukt att det tillåts fortgå!

De senaste 50 åren, har varje åtstramningsprogram som IMF gjort, krympt offrets ekonomi. Inget stålbad eller eklut har någonsin hjälpt en ekonomi att växa i detta system. Inte någonsin. Ränta är en funktion av tid, inte av regn.

När det gäller villkor, de så kallade reformerna, så är de en Orwelliansk term för anti-reform, för att skära ned pensionerna och rulla tillbaka de framsteg som arbetarrörelsen har gjort under det senaste halvseklet. Så långivarna visste mycket väl att Grekland inte skulle växa, och visste att det skulle krympa.

Så frågan är, varför denna skräpekonomi ändå fortsätter, årtionde efter årtionde? Anledningen är att lånen ges till Grekland just därför att Grekland inte kunde betala. det är köpmannen Shylock från Venedig på steroider och han har aldrig varit större. När ett land inte kan betala, säger reglerna i IMF och EU och de tyska bankirerna bakom det hela, oroa er inte, vi kommer helt enkelt kräva att ni säljer ut er allmänna egendom. Sälj ert land, era transporter, era hamnar, era elbolag. SÅ frågan är, vad händer sen om människor inte blir mer medvetet medvetna?
Om Grekland fortsätter att spela med i spelet – återbetala lånet, om landet inte drar sig ur eurosamarbetet, då kommer landet att befinna sig i en permanent depression, så långt ögat kan se.

Grekland lider resultatet av dessa uppsåtligt skapade dåliga lån. Detsamma gäller alla länder inom detta system och det är i allt bara en fråga om tid för utvecklingen att nå dit. Landet är redan i en längre depression idag, en djupare depression, än det var på 1930-talet.

Det finns ingen sådan fråga ”varför åtstramning misslyckas” i ett särskilt fall ”” ?. Åtstramning misslyckas alltid, alltid, alltid – eftersom räntan ackumuleras och växer av sig själv efter skuldmättnad!

Det går inte ut på att rädda landet, det går ut på att rädda ”fordringsägaren.” Någon kan kanske komma upp med ett teoretisk exempel om tillväxt från rymden – som Krugman gjorde -som förefaller trovärdigt, men det handlar ändå bara i grunden, med avseende på systemets inneboende monetärt mekaniska funktion, om att erövra människor och länder i en ekonomisk krigföring som inställning – enskild filosofisk materialistisk nyttomaximering under förespegling av det omvända!