Och innan bläcket har torkat på avtalen mellan Saudi och Kina så kommer då givetvis en Jemenitisk respons, som ett brev på posten.

Om detta nu är ett tecken på en stundande maktkamp i Riyad eller en Kinaunderstödd insats för att genom en Houtieproxy sätta ytterligare press på Kung Salman, återstår väl möjligen att se.

Ja, givet då att uppgifterna stämmer då givetvis.

Reports currently surfacing on the web indicates that a ballistic missile of the Borkan-2 type, commonly known by its international NATO designation ”SCUD”
almasdarnews.com
Annonser