Ja det är ju onekligen på så vis att orsaken till kriget mot terrorismen kommer allt närmare sin exponering i ljuset av verkligheten, vilket då kommer att fälla den Djupa Staten genom att fälla medierna och underrättelsetjänstkollektivet, vilka aktivt har medverkat till att skapa både händelseförloppen och den ägardirektivstyrda opinionsbildningen i saken.

Ja givetvis så måste man ju ha en terrorism också men det ordnade ju sedemera som bekant underrättelsetjänstkollektivet också.

Medierna har ju liksom underrättelstjänstkollektivet gjort vad de har gjort enligt sina ägares direktiv.

The 18-story tall Bonn-Center building in Germany was brought crashing down by 250 kilos of explosives.
rt.com
Annonser