Som sagt, det är många som har synpunkter på detta med att andra människor bedriver upplysning med sikte på att bättre beskriva verkligheten. Allt som oftast handlar det om Ad Hominem – retorik eller rena fokusförskjutningar istället för att själv göra den insats som engagerat kritiseras.

Så varför är det då så viktigt med en bankreform? Jo för att den kommande förändringen – alltså utvecklingen skall inte skapa onödigt lidande – på längre sikt inte skall drabbas av sviterna från det förgångna i form av alltför filosofiskt materialistiskt orienterade människors beteende som beter sig illa när det innevarande systemet kollapsar.

ECB: s policy handlar inte om att skapa inflation utan om att hålla ett finansiellt system och en valutaunion från att kollapsa på varandra.

If ECB scales back stimulus, banks face even greater risk of collapse. But now there’s a new solution.
wolfstreet.com
Annonser