Värt att notera för att få lite proportioner i saken, gällande den amerikanska militären som del av den offentliga konsumtion som bär upp den aggregerade efterfrågan – tillväxten. Kort sagt, det är enkelt att se varför fred aldrig har kunnat vara ett alternativ.

The U.S. spends more on defense than the next 7 countries combined. Part of that money goes to supporting 200,000 troops abroad in 177 countries.
visualcapitalist.com
Annonser