Så ett rättsväsende inom ramen för ett samhällssystem som är mekaniskt funktionsmässigt syftande till enskild nyttomaximering, blir alltså också enskilt nyttomaximerande, det kom som en överraskning…

Annonser