Visst, det finns kanske vissa poänger med att anföra argument om att kriget mot den Djupa Staten tar sig olika uttryck inom ramen för den politiska kulissen, så kan det kanske vara. Men det finns så också en anledning till att resa frågan vad är egentligen amerikansk kultur för någonting? Precis som det naturligtvis finns anledning att ställa frågan – vad är svensk kultur för någonting och vad är svenska värderingar?

Amerikas Förenta Stater har opinionsbildningsmässigt sedan 1913 varit kontrollerade av sin centralbank FED, som i sin tur är kontrollerad av de enskilda bankerna som äger och styr FEDs förtroendeskapande opinionsbildningsinsatser.

Samma sak gäller i någon mån av olika omfattning, för hela den Anglozionistiska västvärlden (minst) med sin kulturella värderingsgrund.

The neo-McCarthyite tactics of the Democrats are a salvo in the American culture…