I mer än någon enstaka mening, så kan vi nu alltså konstatera att några människor i den Djupa Staten är Mycket Mycket pressade och att Donald Trumps spelstrategi med reflexiv kontroll gör det väldigt komplicerat för den Djupa Staten att verka utan att synas för det rullar nämligen dit som det lutar, varför vi också kan räkna med att detta avslöjande bara är början på någonting mycket större som inom kort kommer att komma till det allmännas kännedom.

Detta ”större” kommer att växa till att totalt haverera det allmänna förtroendet för underrättelsetjänstkollektivet, när det ställt i ljuset av verkligheten visar sig att dessa strukturers främsta syfte har varit, att verka för materiellt berikande av ett allt färre antal människor på bekostnad av allt fler människors välmåga.

Trump spelar alltså detta spel genom att göra som han gjorde med deklarationerna, att själv sätta de presstituerade på spåret genom att själv läcka mot någonting som förefaller kunna verka förklenande för honom själv och som genom deras egen orättfärdiga inställning är ett oemotståndligt bete, som kommer att leda dem till en upptäckt vars innehåll är det rakt motsatta i förhållande till vad som de själva önskar sig. Så när presstitutionsbrigaderna nu tvingas att gå till storms mot detta avslöjande, så finns det givetvis någonting mer otrevligt bakom hörnet. Alltid artigt kallt och med korten nära kroppen och avslutningen kommer att vara sakligt grundad och obestridlig.

Så vi kan nog utifrån det uppvisade metodvalet lugnt anta att Donald Trump kan räkna ut ett par ytterligare aspekter på hur denna metod kan tillämpas och vi kan väl med avseende på just detta inte helt värja oss från intrycket av att hans, som det ju kan tyckas, rätt vansinniga utnämningar, alltså bär mer än bara en <viss prägel> av samma metodval och tillvägagångssätt… Enter, Goldmaniter.

Om man skall bygga höga hus så krävs det en långsiktig planering av flöden och tillvägagångssätt både parallellt och sekventiellt.

….dessutom så glömmer man inte att sätta på taket – avsluta byggnadsförloppet – ur ett strategiskt planeringsperspektiv.

Annonser