Den viktigaste faktorn för psykosocial kontroll är att distrahera människor. Genom översvämning av betydelselös information och kontinuerliga störningar, så avleder man allmänhetens uppmärksamhet från viktiga frågor och förändringar som beslutas av de politiska marionetter som styrs av den ekonomiska eliten.

Distraherings – strategin är också viktig för att hålla allmänheten intresserad av grundläggande, men inte för mycket, kunskaper i naturvetenskap, ekonomi, psykologi, neurobiologi och cybernetik. Syftet är att hålla allmänhetens uppmärksamhet distraherad från verkliga sociala problem. Fängsla människor med frågor utan verklig mening och innebörd. Håll allmänheten upptagen, upptagen, upptagen, utan tid att tänka, till att förbli omedvetet omedveten!

Politiker tillsätts därför för att ge dig idén om att du har frihet att välja. Du har inget val. Du har ägare och ett turnummer till den ekonomiska ättestupan. Dessa ägare äger dig. De äger allt. De äger alla strategiskt viktiga naturresurser, de äger och kontrollerar strategiskt viktiga företag, och de har för länge sedan köpt och betalat för statliga bolag, styrelser, riksdag och regering med sin politiska adel. De har rättssystemet i sina egna bakfickor. Och de äger alla stora mediebolag så att de styr alla nyheter och den information du får höra. De har dig i en snara av taggtråd runt pungen genom sin makt över systemet med de pengar som styr den ekonomi som kontrollerar politiken. De styr därmed egentligen allt i det dolda. De verkar utan att synas och det är vad den svenska kulturen består av – omedvetet omedvetande.

Människor är naturligtvis tillräckligt nöjda med denna sin insats, eftersom dessa uppgivet farliga människor som bestämmer, som de förvisso aldrig sett till, annat än vid något enstaka tillfälle när de har blivit åtsagda att se dessa, nu inte alls kan ses till eller upplevs utgöra något märkbart hot. Det finns ju förvisso några människor som påpekar att det vid tillfällen förekommer människor som bara ser misstänkt lika ut som att de vore vänligt sinnade, men dessa tankar anförs av de andra i den breda massan som grundlösa konspirationsteorier och ett uttryck för avundsjuka för att de inte är lika framgångsrika.

När människor likt får från tid till annan, upptäcker en förnumstigt kalasande varg med ett fårben stickande ur mungipan, så undrar fåren naturligtvis vad för märkligt beteende för allas bästa som nu detta kan vara? Vargarna har dock lärt sig att bräka som fåren på fårens vis, så det enklaste metodvalet för att lugna fåren, det är att bara peka med tassen och uttrycka; Se dit jag pekar med min hov, där finns det religiösa, politiska, elaka och glupska vargar, vi måste snabbt sätta oss i säkerhet genom att ni tar på er ögonbindlar, hörselskydd och droppar dyvelsträck i era nosar.

 17425025_10210670866062629_4664374737571755474_n.jpg