Så vi konstaterar att efter Loretta Lynch träffade Bill Clinton mötet mellan justitieminister Lynch och före detta president Bill Clinton den 27 juni 2016 började det att hända saker

Bill Clinton och Lynch möttes privat på Phoenix flygplats ute på plattan under de sista dagarna av e – mail skandalen, efter att som de sade sa att deras flygplan oväntat landade nära varandra. Sedan så påbörjade FBI alltså en undersökning som inte har kunnat påvisa någon Rysk inblandning i det amerikanska valet.

Erkännandet av Comey av att det verkligen förekommer en sådan undersökning, gör alltså gällande att det är Utländska personer som har avlyssnats och implicit då att eventuella amerikanska medborgares namn förblir hemliga, åtminstone så länge som denna undersökning pågår.

Redan här är det alltså uppenbart att Comey är ute på den nattgamla is som utgör ett sluttande plan. Det förefaller därför inte mindre än högst troligt att Comey nu kommer att erbjudas avsked och åtalseftergift på det kommande mötet bakom lyckta dörrar i ersättning för uppgifter och samarbete om den Djupa Statens förehavanden i saken.

https://www.youtube.com/watch?v=g7VvyUjkhWc

Annonser