Här kommer då den hemliga plan som vi har påtalat i några år kommer att komma i ljuset verkligheten på slutet, mellan skål och vägg så kommer till slut Quasem Suleimani och Hassan Nasrallah att vända uppmärksamheten mot Israel, Kina och Ryssland kommer på fullt godtagbara grunder numera kunna uttrycka att de har gjort vad de kan för att vara partners med Israel, men att detta blir en alltför regional fråga för stormakter att blanda sig i – vilket alltså då även kommer att gälla USA som vid inblandning riskerar en öppen konflikt med både Ryssland och Kina.

Trots allt så är filosofisk materialism bara vad de är och med tiden så utvecklas därför konkurrens på nationell nivå då också till konflikt på en ändlig planet.

Israel is preparing itself for a potential joint offensive by Syria, Iran, Russia and the United States against ISIS
syrializm.com
Annonser