På tal om narkotika beroende…

Med tanke på Narcodollarns beroende av Narkotikahandeln, ja för att inte tala om HSBC:s beroende av densamma, så är följande av Sergei Lavrov inte mer än mycket föga förvånande:

”Den amerikanska operationen mot talibanerna och al-Qaida stöddes av alla länder. Det är en annan sak som efter att ha fått internationellt godkännande, USA och dess Nato-allierade, som tog över i Afghanistan, började agera ganska inkonsekvent, för att uttrycka det milt. Under sin verksamhet i Afghanistan, har terroristhotet inte utrotas, utan narkotikans hot har ökat många gånger om. Narkotikaindustrin blomstrade. Det finns faktiska bevis för att en del av Natos trupper i Afghanistan blundat för den illegala narkotikahandel, även om de inte var direkt inblandade i dessa kriminella system. Afghanistan är ett enskilt fall, även om den nuvarande utvecklingen där, som är en följd av Natos operationella misslyckande, trots att carte – blanche tas emot från det internationella samfundet, kan betraktas som en möjligen oavsiktlig orsak som lyckades skapa kaos. I Irak, Syrien och Libyen, var detta kaos skapat avsiktligt.”

Att den Djupa Staten i Turkiet och därmed CIA har fingrarna i burken har numera ingen missat.

Afghanskt opium bearbetas till hög kvalitet heroin i hemliga turkiska droglaboratorier för distribution i Europa och Ryssland, avslöjade Rysslands anti-drog chef redan fleraår sedan. Rutten av handel avslöjades efter en gemensam rysk-afghansk anti-drog operation.

”Lasten reste genom Badakhshan-Doshi-Bamiyan-Herat, sedan vidare genom Iran och till Turkiet, där opiumet bearbetades i välutrustade laboratorier … till högkvalitets heroin, och sedan skulle skickas till Europa och Ryssland,” sade Ivanov under ett anti-narkotika kommittémöte.

Han sade redan då vidare att:

Vi tror oss kunna påstå att detta är verksamhet med en omfattning som är absolut häpnadsväckande för väldigt många.

Annonser