Vi har beskrivit detta oräkneliga gånger nu och här kommer det, så vi tar en del av en artikel från igår på denna sida som även finns på Palanthirbloggen för den som inte ids scrolla och leta här i detta flöde:

”Tjaee, det är ju faktiskt bara den gamla vanliga, så medan de kör i cirklar med finansiering, säljer vapen som försvinner till att beväpna jihadister och samtidigt ”slåss” mot ”dem”, så kan en massa annat åstadkommas under denna stora distraktion av terror, inklusive att försöka upprätta av en permanent geografisk närvaro på platsen och helt förstöra konst, artefakter och arkeologiska platser för infödda folk i landet, och besätta deras territorium för att exploatera deras naturresurser och skapa migrationsrörelser som kan destabilisera andra geografiska platser socioekonomiskt och kulturellt. Det är samma filosofiskt materialistisk grundade tankebanor om och om igen.

Det är dessutom därför hyfsat förutsägbart att attacken kommer att fortsätta med det eroderande av verklig kultur och historia å ena sidan och detta genom vidare införande av intellektuellt billiga, kommersiella och vulgära materialistiska pseudokulturer å den andra.

Kulturell krigföring är en långt mer olycksbådande och lömsk form av attack som syftar till att avskilja och dra ut rötterna ur det allmänna medvetandet, Att Sverige har haft fred i 200 – år. Det manar till en viss och allvarlig eftertanke avseende det allmänna medvetandet ur perspektivet av var vi nu faktiskt befinner oss i tillvaron, alltså inte minst utifrån vilka det är som har förlett oss hit där vi nu uppenbarligen är. För antingen så är ju allt jättebra eller så är verkligheten en helt annan. Och om visdom är helat lidande…tjaaeee!

Vi förnekar det som stirrar på oss rakt i ansiktet, det måste faktiskt sägas att det här börjar likna lite kattskit, så det kommer att slå tillbaka när som helst nu. Våra perspektiv kan inte bli hur grunda som helst, kortsiktigheten tar ut sitt pris. Det kommer en vägg om man inte är framsynt

Detta är även den farliga och dolda krigföringens natur, det är eroderingen av kultur byggd på moral och istället – försämrande förändring över lång tid, formatering och manipulation av historien och språket … ..det gradvisa brytandet av ryggraden på en presumtivt stark befolkning … .för den Djupa Staten vet av sina erfarenheter från tidigare militära kolonialiseringsäventyr i exempelvis Mellanöstern – rätt fruktansvärt – så kunde man ändå inte längre säkra en permanent seger, på samma vis som man kunde tidigare i kolonierna. Den besegrade hade inte helt glömt, kunde inte hållas besegrad utan hade istället en hög seghet och en förmåga att återhämta sig, att istället assimilera den invaderande kulturen, och ändå gå vidare oförändrade i det allmänna medvetandet. Moralen kunde inte förstöras i en tillräcklig omfattning för att kulturen skulle dö.

I Sverige har historien och språket raderats och förändrats, permanent. Ingen ifrågasätter, …… kommer alla som lever 20 eller 40 eller 100 år i framtiden verkligen bry sig så mycket om något som inte längre existerar och gör eller påverkar dem i alla fall? Varför skulle de göra det? Det gäller bara att hålla dem sysselsatta med saker utan verklig betydelse. Detta är det egentliga resonemanget hos de som skapar regleringar, det är konsekvensen av ett tvådimensionellt skapat regelverk.

Det är den uppsåtligt skapade konsekvensen av oviljan till att utveckla sin emotionella självförståelse – medvetna medvetenhet – och utvecklas till en alltmer fritt tänkande människa och individ. Det är den filosofiska materialismens – kollektivismens – vagga och det är den definitionsmässiga innebörden av resonemanget att det är större att tänka rätt än att tänka fritt.

Den Djupa Statens, propagandaorgan, Stiftelser och tankesmedjor – som Expo eller ”Forum för levande historia” – vilka alltså också äger och kontrollerar utbildningssystemet, kan sedan länge i godan ro skriva historieböckerna, och berätta för barnen hur väst ”befriade” Libyen, Irak eller Syrien ”från” galningar som ”kastade spädbarn ur kuvöser” eller ”gasade sitt eget folk” eller ”gav sina trupper Viagra för att våldta alla kvinnor ”eller vad det aktuella struntpratet är för dagen. En falsk historia har skapats, och ren LÖGN kommer till största delen att vidarebefordras oomstridd.

Snabbspolning framåt in i framtiden igen – den verkliga historien har raderats; majoriteten av unga som växer upp idag har inget personligt minne av krigen och i stort är de inte heller intresserade, de är redan upptagna med att bygga vad de tror skall bli sin framtid och hantera de utmaningar som för tillfället står framför dem och som de upplever som mest relevanta. Detta alltså i en miljö där deras egen uppfattning har manipulerats för att verka till förmån för andras enskilda enskilda intressen.

Det är viktigt att komma ihåg är att strategisk planeringsförmåga är ett mått på att förstå och beräkna olika förlopp över tiden, alltså att både kunna planera sekventiellt och parallellt över en stor yta av både tidsrummet och geografin. De som nu styr utvecklingen och som regisserar alla dessa alltmer kaosartade förlopp, uppfattar uppenbarligen inte, eller upplever inte tiden på samma sätt som de flesta människor gör. Man skall i detta tänka på att känsloupplever är vad som fyller medvetandet med tidsbegreppet. Så deras känslooförmåga gör dem också till lätta offer för medveten medvetenhet som spelar dem med reflexiv kontroll, de kan inte lära sig om sig själva tillräckligt snabbt.

Vi, i allmänhet, tänker som en konsekvens av vad som har varit som mest på vad som möjligen ska uppnås inom en mänsklig livslängd, eller vad som lämnar det bästa vi kan till nästa generation. Har någon av oss brukat tänka bortom det? Har den genomsnittliga personen på gatan vården om mycket längre tidsperspektiv än så?
Varför inte…

I den svenska museivärlden pratar man om ett paradigmskifte. Den gamla typen av museiberättande håller inte längre, och nu försöker landets museer …
sverigesradio.se
Annonser