Naturligtvis, som vi har sagt så är det helt uppenbart vad det är för någonting som kommer upp i ljuset av verkligheten.

Annonser