Väl värt att notera i ljuset av att de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmediernas verksamhet blir allt mer verklighetsfrånvänd i dess syfte att bevara det sönderfallande status quo!

Fake news by omission is as scandalous as fake news by design.
theduran.com|Av Adam Garrie
Annonser