En tingsrätt i Moskva avvisade ett civilt klagomål från Yuri Kanner, chef för den judiska kongressen i Ryssland och vice ordförande för World Jewish Congress (WJC). Klagomålet lämnades in mot Maksim Shevchenko, en oppositionell journalist och en medlem av rådet för mänskliga rättigheter för presidenten för den Ryska federationen. För ett år sedan publicerade Shevchenko en artikel som kritiserade politik staten Israels beteende mot det ockuperade Palestina.

Vad som gör detta domstolsbeslut verkligen anmärkningsvärt är att den judiska världskongressen påstod att hans artikel var ett exempel på ”anti-sionistiskt tal” i stället för att som traditionellt använda sig av termen ”antisemitiskt tal.”

Detta är givetvis fullt riktigt av avvisa, men det reser nu frågan om vad begreppet anti – semitism egentligen är för någonting till sin innebörd och etymologiska grund?

Domstolens beslut har understrukit det faktum att yttrandefriheten skyddar människor som individer, inte politiska organisationer och deras geopolitiska begrepp. Utifrån detta blir alltså inte tillåtet att tycka illa om någon som har valt att kalla sig för jude?

Vi ser med spänning fram emot den kommande utvecklingen 😀

A bird’s eye view of the vineyard
thesaker.is
Annonser