Tänka sig så märkligt, om detta nu stämmer med verkligheten, att den där religionen hela tiden kommer upp som en slags tvedräktsskapande varelse på den filosofiska materialismens scen…

NYT är ju med Sulzbergers i bakgrunden trots allt sedan begynnelsen bara vad den är..

The NYT has outed the Nunes sources, who it claims are Ezra Cohen-Watnick, the senior director for…
zerohedge.com
Annonser