Marginalskulder är alltså baserade på finansiella tillgångars skuldsättning i förhållande till dess värdering- så fallande värdering / pris, på exempelvis aktier, ger vad vanligtvis man brukar kalla för ett marginalsamtal från långivaren – ett påtalande om att den underliggande säkerheten måste förstärkas, alternativt så måste tillgången realiseras…

Annonser