Har det blivit mycket bättre..

2011 04 02

Tycker att Laurent Gbagbos är lite småaktig när han antyder att det viktigaste i politiska val inte är vilka som röstar, även om detta i och för sig i princip helt saknar betydelse. Han anför att rösträknandets redovisning är en mycket mera central fråga i detta, vilket givetvis inte heller är fel, men hur skulle det se ut om man sade rakt ut det som FN:s internrevision påstod, att FN är genomkorrupt?

Annonser