Så inte minst med avseende på föregående postning innehåll och det faktum att Mossad är inblandade i den Djupa Statens skapade förlopp med 9-11 för att etablera ett opinionsbildningsmässigt momentum för kriget mot terrorismen, är det inte svårt att tänka sig att de som har supportat den offentliga versionen hårdast med sin aversion mot Islamisering också är de som inser att det rullar dit som det lutar och att denna religiösa indelning återigen skall få bära det egennyttiga hundhuvudet på sin Golgatavandring.

Om individerna inom denna religiösa har minsta självbevarelsedrift så borde de ju nu rimligtvis medverka till att öka det allmänna medvetna medvetandet istället för att verka för den egna indelningsviljans fromma. Men som sagt, det valet är helt och hållet upp till individen att göra utifrån sin egen filosofiska orienteringsgrund.

With Jonathan Hoffman in the Train- An expose of Zionist hooliganism at the heart of British academia. What you are about to see is disturbing, it is violent, it is vile, it is…
gilad.co.uk
Annonser