Vidare på temat den Djupa Statens alltmer uppenbara erosion och haveri.

Att Jim Clapper och Loretta Lynch ligger i märket har vi återkommande påtalat under lång tid nu och att detta kommer samtidigt som att speltrycket på den Djupa Statens underrättelsetjänstkollektiv ökar via publiceringen av ny information gällande 9 – 11, är alltså bara strategiskt planerad koordination för att uppnå önskad reflexiv opinionsbildningskontroll.

Så, ”om det är sant” är det alltså mycket ”tråkigt” för den Djupa Statens underrättelsetjänstkollektiv och de presstituerade, ägardirektivstyrda opinionsbilningsmedierna – som har upprätthållit kulissen byggd på lögner och bedrägeri.

Att säga att vi för deras skull därför skulle ”hoppas” att det inte är sant, blir dock blir dock lite väl genomskinligt i ljuset av verkligheten.

Annonser