Verkligheten finns bara nu och beskrivningen av den tillkommer senare.
Som vi alla borde veta i våra ordentligt omstrukturerade minnesbankar och vår omarrangerade känsla av verklighet, var allt Rysslands fel! Allt !

Ryssland gjorde det genom att undergräva våra demokratiska processer, genom smarta sätt att släppa sanningsenlig information via Wikileaks som gav bevis på hur DNC, den Demokratiska nationella kommittén riggade nomineringsprocessen mot senatorn Bernie Sanders, avslöjade innehållet i Clintons dolda Wall Street tal och tog betalt för pay – to -play funktioner i Clinton Foundation i sina mellanhavanden med utländska enheter.

Ni förstår, de onda ryssarna underminerar den västerländska demokratin genom att beväpna de västerländska befolkningarna med information som bättre beskriver verkligheten!

Så inte minst med avseende på det faktum att Mossad är inblandade i den Djupa Statens skapade förlopp med 9-11 för att etablera ett opinionsbildningsmässigt momentum för kriget mot terrorismen, är det inte svårt att tänka sig att de som har supportat den offentliga versionen hårdast med sin aversion mot Islamisering också är de som inser att det rullar dit som det lutar och att denna religiösa indelning återigen skall få bära det egennyttiga hundhuvudet på sin Golgatavandring.

Om individerna inom denna religiösa har minsta självbevarelsedrift så borde de ju nu rimligtvis medverka till att öka det allmänna medvetna medvetandet istället för att verka för den egna indelningsviljans fromma. Men som sagt, det valet är helt och hållet upp till individen att göra utifrån sin egen filosofiska orienteringsgrund.

Inte alls särskilt oväntat kommer nu de argument som verkar för ifrågasättande av den Djupa Statens verksamhet i ljuset av verkligheten.

Att dessa publiceringar kommer just vi denna tidpunkt är naturligtvis inte någon slumpvis tillkommen tillfällighet, utan är resultatet av en strategisk analys byggd på opinionsbildningsmässig reflexiv kontroll från Trumpadministrationen.

Att förlängningen på detta strategiskt operativa tillvägagångssätt vidare innebär ett ytterligare och slutligt ifrågasättande av grunderna till kriget mot terrorismen, ligger alltså bara ytterligare ett tankesteg vidare i riktningen av att det rullar dit som det lutar.

Att Ryssland återkommande publicerar sekvenser i sin nyhetsförmedling som innehåller filmer på kontrollerad rivning genom användning av sprängmedel är naturligtvis inte heller det någon slags slumpvis tillkommen tillfällighet, utan det är någonting som syftar till en förändring av det allmänna medvetna medvetandet – ifrågasättandet av de allmänna egna föreställningarna i fråga om 9 – 11.

Vad avser vad som hände vid Pentagon, så är den tekniska bevisningen i sak vad den är och i ljuset av de tekniska prestanda som föreligger isak för ett reguljärt passagerarflygplan, blir det hela till något som gör hela den offentliga versionen direkt löjeväckande.

I och med dessa bilders publicering så kommer alltså ifrågasättandet av den offentliga versionen att öka i och med avsaknaden av flygplansdelar, vilket får ses som en början på den slutliga dödsstöten mot den Djupa Staten som med all sannolikhet kommer att avslutas med en teknisk bevisning i anledning av kollapsen av WTC 7.

Annonser