Och den turkiska rollens ställningstagande blir alltmer uppenbar i ljuset av verkligheten!

DAMASCUS, SYRIA (1:05 A.M.) – On Saturday evening, Russian warplanes lit up the skies over the Syrian-Turkish border as numerous sorties were conducted in
almasdarnews.com
Annonser