Detta var väl märkligt?

Vad gör SKMA och Expo egentligen om de inte ens kan se till att undvika någonting som ligger så uppenbart och klart inom ramarna för vad de uttrycker sig motverka, när de ändå samtidigt tycks ha så mycket tid och engagemang att lägga ner på personer som själva uttryckligen säger att de inte bryr sig det allra minsta om vilka sagotomtar och troll som människor som individer väljer att tro på?

Att det här ändå kan ske, när det finns skattefinansierad verksamhet som skall motverka just precis detta, är ingenting mindre än en ren katastrof – givet att detta nu är vad som i verkligheten har inträffat.

Eftersom detta tycks ha pågått under så lång tid vore det mycket intressant att veta vilka insatser som har gjorts över tiden från berörda offentligt finansierade instanser?

Men med avseende på att ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedier har ett uppdrag, så skall det givetvis inte heller uteslutas att enskilda intressen försöker att påverka opinionen..

Varför får jag en känsla av vi är utskrattade av omvärlden…

Som sagt vad har då berörda skattefinansierade – och kanske speciellt Sorosfinansierade – strukturer verkligen gjort för att förhindra detta?

https://www.rt.com/…/383180-jewish-center-closed…/…

Annonser